September 16th, 2010

колодец

(no subject)

   ***

  У многих

  ум - ноги.

   
   ***

   Учитель,

   стучите ль?

 
    ***

   Иглу постиг

   и глупости.


   Вар-т:                Иглу постигла Мура

                             и глупости гламура.